System-ID: s_13_0

Poslovno poročilo

  • < 1 12 >

Ekonomsko okolje

Razmere na prodajnih trgih

Na večini evropskih trgov je bil trend prodaje v panogi aparatov za dom v prvi polovici leta 2009 negativen. Prodaja je najbolj upadla v Veliki Britaniji in Španiji; edini trg z rastjo prodaje je bil avstrijski.

Še huje je kriza prizadela vzhodnoevropske trge aparatov za dom. Dvomestna relativna rast obsega prodaje v prejšnjih letih se je v začetku leta 2009 obrnila v dvomesten padec. Države iz omenjene regije so zunaj evrskega območja in jih je (predvsem Rusijo in Ukrajino) prizadela krepitev evra, ki je povzročila dvomestno stopnjo inflacije in med drugim močno podražila izdelke, ki so v to regijo uvoženi z evrskega območja.

Na trge Bližnjega vzhoda je poleg svetovne finančne krize negativno vplivala tudi (v primerjavi s preteklimi leti) nizka cena nafte. Med največjimi trgi v tej regiji so Iran, Saudska Arabija in Združeni arabski emirati doživeli dvomestni padec obsega prodaje.

Latinskoameriški trgi so v prvi polovici leta 2009 rasli po stopnji, višji od petih odstotkov, zahvaljujoč brazilskemu trgu, ki je zaradi znižanja davčne stopnje za industrijske proizvode zrasel za petnajst odstotkov.

Razmere na nabavnih trgih

Na naših nabavnih trgih se je rastoči trend cen surovin začel v začetku marca ter nadaljeval vse do septembra, ko so bile dosežene rekordne ravni. Glavne razloge za takšen razvoj je mogoče iskati v špekulativnem povpraševanju ob prvih znakih izboljšanja globalne ekonomije ter veliki količini poceni denarja, ki so ga zagotavljale centralne banke.

Ni pa mogoče zanemariti tudi povečanega povpraševanja Kitajske, ki je z večmesečnim rekordnim uvozom nafte in kovin podžgala rast cen surovin na svetovnih borzah. Glede na sprejetje ukrepov za upočasnitev rasti v začetku leta 2010 pričakujemo, da se bo kitajski pritisk na cene surovin v prihodnje pomembno zmanjšal.

Nekateri makroekonomski kazalniki za države EU
     
 BDP (2009)BREZPOSELNOST (2009)PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (2008)JAVNI DOLG (2008)
     
NAJRAZVITEJŠE DRŽAVE EU
Nemčija-5,07,50,0 65.9
Francija-2,210,0 -3.4 67,4
Velika Britanija-4,87,8 -5.0 52,0
Države EU v težavah
Portugalska-2,910,4 -2.7 66,3
Italija-4,78,5-2,7105,8
Grčija-1,19,7-7,799,2
Španija-3,719,5-4,139,7
NOVA EVROPA
Češka-4,88,0-2,130,0
Madžarska-6,510,7-3,872,9
Poljska1,28,9-3,647,2
Slovenija-7,46,8-1,822,5
EU (27 držav)-4,19,6-2,361,5
Evrsko območje (16 držav)-4,010,0-2,069,3

Vir: Eurostat.