System-ID: s_11_0

Poročilo o družbeni odgovornosti

Zaposleni

V Gorenju se je prepričanje o pomenu zaposlenih za uspešnost in razvoj družbe okrepilo v preteklem letu, ko smo kljub velikemu upadu naročil veliko storili za zagotavljanje socialne varnosti in ohranjanje delovnih mest. Zavedamo se, kaj ohranjanje delovnih mest pomeni za socialno varnost in kakovost življenja zaposlenih in njihovih družin. Poleg tega pa ocenjujemo, da se bodo razmere na naših ključnih trgih kmalu izboljšale. Takrat se bo treba hitro odzvati s povečanjem obsega proizvodnje, pri čemer bodo zahteve glede kakovosti ter odzivnosti na potrebe kupcev še ostrejše kot v preteklosti. Zaposleni, ki imajo ustrezna znanja, izkušnje, so motivirani ter vidijo možnost osebnega in poklicnega razvoja v Skupini Gorenje, bodo takrat naša pomembna konkurenčna prednost pred nekaterimi drugimi podjetij iz panoge, ki so se agresivneje lotila odpuščanja.

Zaposleni v Skupini Gorenje po divizijah

Vir: Podatki Skupine Gorenje.

Struktura zaposlenih v Skupini Gorenje glede na državo zaposlitve

Vir: Podatki Skupine Gorenje.