System-ID: s_10_0

Delnice Gorenja in odnosi z vlagatelji

Cena delnice v letu 2009

Visoka raven negotovosti kot posledica finančne krize in recesije je v letu 2008 znižala cene delnic na svetovnih borzah. Med tistimi, ki jih je padec najbolj prizadel, so bile tudi delnice izdelovalcev aparatov za dom.

V letu 2009 je sledil močan odboj na razvitih trgih, ki pa mu slovenske delnice zaradi različnih razlogov niso v celoti sledile. Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI 20 je tako v letu 2009 pridobil le deset odstotkov. Gorenjeve delnice so rast indeksa presegle za osem odstotnih točk, zrasle za 18,1 odstotka in leto končale pri 12,4 evra.

Relativno gibanje cen Gorenjevih delnic in indeksa SBI 20 v letu 2009
Nekateri kazalniki Gorenjevih delnic 
       
 200920082007200620052004
       
ŠTEVILO IZDANIH DELNIC (v mio)14,0314,0314,0312,2012,2012,20
ŠTEVILO LASTNIH DELNIC konec leta121.311121.3111.183.3421.183.342717.192251.042
ŠTEVILO DELNIC V TRGOVANJU 13.908.68913.908.68912.846.65811.016.65811.482.80811.948.958
konec leta
ŠTEVILO DELNIČARJEV 21.62321.35919.77917.16818.07519.118
konec leta
LETNI PROMET (v mio EUR)13,7046,00123,3030,3021,1040,30
POVPREČNA TRŽNA KAPITALIZACIJA (v mio EUR)154,20412,10473,30282,70295,70320,70
VREDNOSTNI OBRAT (Promet/povp. tržna kapit.)0,090,110,260,110,070,13
KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE (v EUR) (Kapital/(Št. delnic - lastne delnice))21,8722,4724,6018,9918,3418,69
ENOTNI TEČAJ konec leta (v EUR) 12,4110,5142,4226,6522,6327,00
TRŽNA/KNJIGOVODSKA VREDNOST0,570,471,721,401,231,45
DIVIDENDNA DONOSNOST-4,30 %1,00 %1,60 %1,80 %1,50 %
BRUTO DIVIDENDA NA DELNICO (v EUR)-0,440,891,031,081,070,95
DOBIČEK NA DELNICO (v EUR) (Čisti dobiček Gorenja/(Št. delnic -lastne delnice))      
P/E (Enotni tečaj konec leta/Dobiček na delnico)-11,8041,2024,6021,1028,50
Vir: Ljubljanska borza, lastni izračuni.      
Opombe:      
* Število izdanih delnic - lastne delnice.      
** Pri vseh izračunih so uporabljeni nekonsolidirani podatki.      
Osnovni podatki o delnici Gorenja
  
Kotacija delnicLjubljanska borza, d.d.
Število navadnih imenskih kosovnih delnic14.030.000
Izdane delnice GRVGSo istega razreda in dajejo imetnikom sorazmerno pravico do upravljanja po načelu vsaka delnica en glas.
Oznaka borzne kotacijeGRVG
Lastne delnice121.311 delnic ali 0,8647 %
Najvišji in najnižji enotni tečaj v letu 200914,11 EUR in 7,90 EUR
Tržna kapitalizacija konec leta 2009174,1 mio EUR
SimbolBloomberg GRVG:SV Reuters GORE.LJ
Vir: Podatki Skupine Gorenje.