System-ID: s_12

Poročilo o korporativnem upravljanju

  • < 13 16 >

V družbi Gorenje, d.d., in Skupini Gorenje smo na področju korporativnega upravljanja uveljavili visoke standarde, ki jih dosledno spoštujemo, izvajamo in nenehno nadgrajujejmo skladno z dobrimi praksami. Odprtost je že leta ena naših temeljnih vrednot, ki je prepoznana tudi v okolju, kar dokazuje nagrada za najboljšo ekipo na področju Odnosov z vlagatelji, ki nam jo je leta 2009 podelila Ljubljanska borza.

V družbi je uveljavljen dvotirni sistem upravljanja, na podlagi katerega je uprava zadolžena za vodenje, nadzorni svet pa za nadzor poslov. Pri svojem poslovanju spoštujemo Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki je bil sprejet 8. decembra 2009 in je dosegljiv na spletnih straneh Ljubljanske borze.