System-ID: s_9

Proizvodnja in kakovost

  • < 10 16 >

Divizija Aparati za dom

V letu 2009 smo glavnino (73,8 odstotka) proizvodnih aktivnosti v diviziji aparatov za dom opravili v okviru krovne družbe v Sloveniji (v Velenju), preostanek pa na Češkem in v Srbiji.

Največji izziv proizvodnje je bilo stroškovno prilagajanje razmeram precej manjšega obsega proizvodnje. V sredini leta smo tako poglobili celovit pregled stroškov v okviru sistema SAP, kar nam omogoča boljše osredotočanje aktivnosti na področja, kjer so mogoči največji prihranki.

Največ smo storili pri zmanjševanju stroškov materiala (uvajanje sestavin s Kitajskega in iz Turčije) in dela (povečevanje produktivnosti, optimiziranje števila delavcev). Primere dobre prakse smo iz tovarn v Velenju pospešeno prenašali v druge tovarne.

Skupina Gorenje deluje po vzpostavljenem mednarodnem standardnem sistemu vodenja kakovosti ISO 9001, ISO 17025, ki ureja delovanje vseh procesov, ki so usmerjeni v potrebe, zahteve in pričakovanja kupcev. Učinkovitost sistema preverjamo z notranjimi in zunanjimi presojami certifikacijske hiše TUV.

Količinski obseg proizvodnje aparatov za dom
 
 20092008200720062005
 
Slovenija2.076.4002.699.6473.016.9163.167.2522.998.196
Češka334.443419.894413.875434.766388.090
Srbija402.821385.499445.62652.972
Skupaj2.813.6643.505.0403.876.4173.654.9903.386.286
Vir: Podatki Skupine Gorenje.
Program hladilno-zamrzovalnih aparatov

Proizvodnja hladilno-zamrzovalnih aparatov poteka na proizvodni lokaciji v Velenju v okviru krovne družbe in na proizvodni lokaciji v Valjevu v Srbiji (Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o.). V letu 2009 so bile glavne aktivnosti v omenjenem programu usmerjene v uvedbo proizvodnje novih aparatov (linija Simplicity), povečanja energetske učinkovitosti osmih obstoječih tipov aparatov na A++, sredi leta pa smo naročili novo montažno linijo, na kateri bo mogoče izdelovati aparate s panelno konstrukcijo do širine 900 mm.

Program kuhalnih aparatov

Proizvodnja kuhalnih aparatov poteka v okviru krovne družbe v Velenju in na proizvodni lokaciji Mariánské Údolí na Češkem (Mora Moravia s.r.o.). V letu 2009 smo uvedli novo generacijo kuhalnih aparatov NG3 ter takoj začeli njihovo nadgradnjo v okviru t. i. projekta NGVA3 Piroliza. To je pečica, ki je opremljena s samočistilno funkcijo. Začeli smo proizvodnjo nove generacije indukcijskih kuhališč G5 in uspešno izvedli testno proizvodnjo plinskih kuhališč na steklokeramiki, tako imenovani projekt GOG.

Program pralnih in sušilnih aparatov

Proizvodnja pralnih in sušilnih aparatov poteka na proizvodni lokaciji v Velenju, v okviru krovne družbe. V letu 2009 je bila glavnina aktivnosti usmerjena v razvoj energijsko učinkovitega kondenzacijskega sušilnega aparata za sušenje do devet kilogramov perila z integriranim parnim generatorjem in LED-prikazovalnikom, s katerim sledimo svetovnim trendom pri večanju polnitev pralnih in sušilnih aparatov. Začetek proizvodnje sušilnikov perila s parnim generatorjem je predviden za april leta 2010.

Veliko pozornosti smo namenili tudi energijski učinkovitosti aparatov. Pralnim strojem s polnitvijo šest in sedem kilogramov smo jo izboljšali iz razreda A v razred A+ (-10 odstotkov). Novost na trgu pa je samočistilni program, ki odpravlja težave, ki so posledica ekološko prijaznega načina pranja perila. Sodobni pralni programi namreč omogočajo pranje pri občutno nižjih temperaturah in z bistveno manj vode, kot je bilo to mogoče v preteklosti. Razvili smo tudi super kratek program pranja za malo umazano perilo, ki traja le 17 minut.

Drugi programi

Poleg omenjenih spadajo v divizijo še:

  • podporna programa, ki izdelujeta vgradne komponente aparatov za dom:
    • program mehanskih komponent Mekom v okviru krovne družbe in na proizvodnih lokacijah v Velenju, Šoštanju, Bistrici ob Sotli in Rogatcu,
    • program IPC (invalidskopodjetniški center) v okviru delovanja družbe Gorenje I.P.C., d.o.o., s programi na lokacijah v Velenju in Šoštanju;
  • program toplotne in ogrevalne tehnike v okviru družbe Gorenje Tiki, d.o.o., na proizvodnih lokacijah v Ljubljani in v Stari Pazovi v Srbiji ter
  • tovarna za proizvodnjo in montažo kolesnikov družbe Indop, d.o.o., v Šoštanju.
Divizija Notranja oprema

Divizijo notranje opreme sestavlja šest osnovnih programov proizvodnje. Od tega trije kuhinjski: kuhinje Gorenje, Marles in KA ter trije drugi programi: pohištvo, kopalnice in keramika.

Proizvodne lokacije so v Velenju, Šoštanju, vasi Gorenje, Nazarjah in Mariboru. V letu 2009 smo bili osredinjeni na nenehno izboljševanje kakovosti izdelkov ter stroškovno optimiziranje proizvodnje. Veliko pozornosti smo namenili usvajanju komponent z Daljnega vzhoda (s Kitajskega) ter poenotenju materialov in polizdelkov na več proizvodnih lokacijah. Začeli smo tudi delo na projektu dviga produktivnosti, ki se bo nadaljeval v letu 2010.