System-ID: s_6

Poslovne aktivnosti Skupine Gorenje

  • < 7 16 >

Leto 2009 je zaznamoval strm padec prodaje v prvi polovici leta, ko so se učinki svetovne gospodarske krize v celoti pokazali v naših panogah. Skupina Gorenje je v letu 2009 skupaj ustvarila 1,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 144,8 milijona evrov (10,9 odstotka) manj kot v letu prej. Kljub padcu pa smo na naših ključnih trgih aparatov za dom svoj položaj utrdili in pridobili tržne deleže.

V finančnih krizah se potrošniki vedno obnašajo previdneje in odlagajo nakup trajnejših dobrin, saj se bojijo za svojo zaposlitev. Slaba likvidnost finančnega sistema je povzročila, da so banke ustavile financiranje široke porabe. Padajoča gospodarska aktivnost je zmanjšala davčne prihodke, rastoča brezposelnost pa povečala proračunske izdatke. Države so tako zašle v proračunske težave, kar je v vzhodnoevropskih državah pripeljalo do devalvacije lokalnih valut. Zato so se naši izdelki na teh trgih še dodatno podražili, kar je zmanjševalo prodajo.

Prihodki od prodaje v tisočih EUR (divizijski vidik)
 Aparati za domNotranja opremaEkologija, energetika in storitveSkupina
         
 20092008200920082009200820092008
         
Prihodki od prodaje tretjim osebam925.4961.050.12540.72059.133219.721221.4951.185.9371.330.753
Prodaja med divizijami3.9559.95514.45422.4816.7797.83925.18840.275
Vir: Podatki Skupine Gorenje.
Struktura prihodkov od prodaje po divizijah (v tisočih EUR)

Vir: Podatki Skupine Gorenje. Opomba: V prihodkih divizije Aparati za dom v letu 2009 so vključeni celoletni prihodki Ataga, ki so obsegali 140.665 milijonov evrov, zato podatek za to divizijo neposredno ni primerljiv z letom 2008, v katerem je bil Atag vključen le v drugi polovici leta.

Izdelki Skupine Gorenje so na voljo v sedemdesetih državah po svetu. Svoje ključne trge delimo na: Zahodno Evropo, Vzhodno Evropo in ostali svet, kamor spadajo trgi Bližnjega in Daljnega vzhoda ter vseh drugih celin.

Prihodki od prodaje v tisočih EUR (geografski vidik)
 Zahodna EvropaVzhodna EvropaOstali svetSkupina
         
 20092008200920082009200820092008
         
Prihodki od prodaje tretjim osebam430.771387.342723.096901.69132.07041.7201.185.9371.330.753
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Struktura prihodkov od prodaje (geografski vidik)

Vir: Podatki Skupine Gorenje.