System-ID: s_5

Strategija

  • < 6 16 >

Pod vplivom nenehnih sprememb, ki jih v poslovno, socialno in politično okolje prinašajo procesi globalizacije, konsolidacije v panogi, bivanjski trendi ter še zlasti svetovna gospodarska kriza, moramo tudi v Gorenju nenehno izboljševati svoje delovanje. Na vedno nove izzive se zato odzivamo hitro, prožno in učinkovito.

Kot del globalne industrije, razvoj katere je trenutno težko napovedati, smo se tudi v Skupini Gorenje znašli v občutljivem položaju. Na podlagi proučitve trenutnega stanja, razmer, trendov in potencialnih smeri razvoja panoge smo konec poslovnega leta 2009 zastavili ambiciozen Strateški načrt Skupine Gorenje za obdobje 2010-2013, ki z učinkovitim obvladovanjem poslovnih procesov postavlja trdne temelje za prihodnost.