System-ID: s_4

Vizija, poslanstvo, vrednote

  • < 5 16 >

Vizija

Postati najbolj izviren, v trajnostni razvoj in oblikovanje usmerjen ustvarjalec izdelkov za dom s prožnim prilagajanjem potrebam potrošnikov.

Poslanstvo

Ustvarjamo izvirne, tehnično dovršene, vrhunsko oblikovane, uporabnikom in okolju prijazne izdelke za prijeten dom.

Osredotočamo se na povečevanje zadovoljstva potrošnika in na družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za vse svoje deležnike. Z upoštevanjem ključnih globalnih trendov in izzivov razvijamo hitro rastoča področja z nadpovprečnimi donosi.

Vrednote

Pri uresničevanju vizije in poslanstva ter izvajanju strateških usmeritev upoštevamo vrednote, združene v besedi POLKA: poštenost, odprtost, lojalnost, kreativnost in ambicioznost. Da bi dosegli cilje iz novega strateškega načrta, smo obstoječim vrednotam dodali še odgovornost in učinkovitost.

Poštenost - Pri svojem delovanju smo pošteni do sebe, sodelavcev, podjetja in vseh deležnikov, sledimo visokim zakonskim in moralnim standardom ter visoke standarde pričakujemo od svojih sodelavcev in poslovnih partnerjev. 
Odprtost - Odprti smo za nove izzive, spremembe in drugačnost mišljenja. Poslujemo transparentno in ažurno obveščamo javnost o vseh pomembnih dogodkih v naši skupini.
Lojalnost - Ena naših najpomembnejših konkurenčnih prednosti so motivirani sodelavci, zavezani uresničevanju ciljev Skupine Gorenje. 
Kreativnost - Iščemo rešitve, s katerimi izboljšujemo kakovost poslovnih procesov ter ustvarjamo izdelke in storitve za boljšo kakovost bivanja naših uporabnikov.
Ambicioznost - Dosežene cilje nadgrajujemo z novimi.