System-ID: s_3

Divizijska organiziranost Skupine Gorenje

  • < 4 16 >

Divizija Aparati za dom

Divizija Aparati za dom je najpomembnejša divizija Skupine Gorenje, saj ima v strukturi prihodkov od prodaje skupine 78-odstotni delež. Znotraj omenjene divizije se ukvarjamo predvsem s proizvodnjo in prodajo visoko inovativnih in v vrhunski dizajn usmerjenih hladilno-zamrzovalnih, kuhalnih ter pralno-sušilnih gospodinjskih aparatov. Poleg tega pa še z dokupnim programom zabavne elektronike in malih gospodinjskih aparatov, proizvodnjo in prodajo toplotno-ogrevalne tehnike, orodjarstvom, strojegradnjo ter proizvodnjo mehanskih komponent. Izdelki omenjene divizije so dostopni v sedemdesetih državah, pri čemer sta Vzhodna in Zahodna Evropa naša najpomembnejša trga.

Divizija Notranja oprema

Divizija se ukvarja s proizvodnjo in prodajo kuhinjskega, kopalniškega pohištva, sanitarne opreme in keramičnih ploščic. Izdelke ponujamo na trgih JV Evrope, kjer želimo v prihodnje še okrepiti našo prisotnost. V omenjeni diviziji dosegamo približno štiri odstotke prihodkov od prodaje Skupine Gorenje.

Divizija Ekologija, energetika in storitve

Divizija ekologije, energetike in storitev ponuja storitve s področja trgovine, inženiringa, zastopstev, gostinstva, turizma in upravljanja nepremičnin. Z aktivnostmi v omenjeni diviziji izkoriščamo svoja znanja in štiridesetletne izkušnje iz ekologije ter prepoznane poslovne priložnosti na različnih področjih, ki imajo večji potencial rasti kot naša osnovna dejavnost. V strukturi prihodkov od prodaje Skupine Gorenje dosega omenjena divizija 18-odstotni delež. Ključna storitev na področju ekologije je celovit servis ravnanja z odpadki, ki ga ponujamo industrijskim podjetjem.